Jak rozmieścić czujki instalacji alarmowej?

Poczucie bezpieczeństwa, jak i realne bezpieczeństwo we własnym domu są niezwykle istotne dla każdego mieszkańca - dotyczy to nie tylko momentów, gdy przebywa wewnątrz, ale również podczas jego nieobecności (np. z powodu pracy lub urlopu). To właśnie za to odpowiada instalacja alarmowa, która po poprawnym zamontowaniu i zaprogramowaniu, wykryje obecność niepożądanych osób trzecich oraz powiadomi o tym właścicieli bądź odpowiednie służby. System składa się na takie elementy, jak między innymi czujki, sygnalizatory, centrale oraz manipulatory.

Rodzaje

Skupiając się przede wszystkim na czujkach, warto najpierw przedstawić ich podstawowe rodzaje. Wyróżniamy czujki:

 • magnetyczne (kontaktrony),
 • podczerwieni PIR,
 • dualne,
 • tłuczenia szkła,
 • mikrofalowe ruchu.

Prawidłowe rozmieszczenie

Zainwestowanie w wysokiej jakości urządzenie nic nie da, jeżeli nie zostaną one zamontowane w strategicznych miejscach. W zależności od doboru rodzaju czujek należy przygotować odmienne plany ich rozmieszczenia w całym domu. Jednak istnieją dwie uniwersalne zasady, które sprawdzą się przy każdym systemie.

 1. Nie należy umieszczać czujek blisko źródeł ciepła - niezależnie czy jest to okno, czy grzejnik lub inny wymiennik ciepła. Urządzenie nagrzewa się, co może powodować powstawanie fałszywych alarmów.
 2. Nie należy umieszczać czujek w miejscu widocznym - np. naprzeciwko drzwi lub okien. Potencjalny złodziej nie powinien zdawać sobie sprawy, gdzie znajdują się dowolne elementy instalacji alarmowej. W przeciwnym przypadku będzie mógł je wyłączyć, zanim zostaną powiadomione służby lub właściciele.

Dobre praktyki obejmują:

 • zastosowanie różnych rodzajów czujek - np. kontaktronów na oknach i drzwiach oraz dualnych na ścianach,
 • umieszczenie czujek prostopadle do wejścia - złodziej nie zauważy, że został wykryty do momentu, gdy przybędą odpowiednie służby,
 • brak oszczędzania na instalacjach alarmowych - tańsze odpowiedniki często wyróżniają się mniejszym zasięgiem działania oraz znacznie łatwiej jest je oszukać,
 • montaż czujek przy wszystkich rodzajach wejść - dotyczy to okien, drzwi, wejść balkonowych itp.